Microsoft Lumia 535 - Používání zamknutého telefonu

background image

Používání zamknutého telefonu
Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat

bezpečnostní kód.
Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.
Zobrazení upozornění

Přejeďte z horní části displeje dolů.
Otevření fotoaparátu

Pokud do centra akcí přidáte zástupce fotoaparátu, můžete fotoaparát rychle zapnout i při

zamknutém telefonu. Stiskněte vypínač, přejeďte z horní části displeje dolů a°klepněte na

možnost

.

Pokud má váš telefon spoušť fotoaparátu, podržte na několik sekund stisknutou spoušť.
Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte tlačítko hlasitosti a°klepněte na možnost .
Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.

Tip: Když posloucháte rádio, můžete pomocí ovládacích prvků hudby na zamknuté

obrazovce měnit stanice nebo vypnout zvuk rádia. Aplikaci FM rádio nepodporují

všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

131