Microsoft Lumia 535 - Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

background image

Připojení bezdrátové náhlavní soupravy
S bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez

použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači.
Zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln,

a proto nemusí být umístěna v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve

vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami

nebo jinými elektronickými přístroji.
Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní

zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení

funkce Bluetooth.
Zařízení nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení.

Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

Bluetooth.
1. Nastavte možnost Stav na hodnotu Zapnuto

.

2. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
Proces párování bude možná nutné zahájit z náhlavní soupravy. Podrobnější informace

najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

123

background image

3. Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, klepněte v seznamu nalezených zařízení

Bluetooth na náhlavní soupravu.

4. Možná bude nutné napsat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce

k náhlavní soupravě.

Tip: Tyto pokyny k připojení platí i pro jiná příslušenství Bluetooth.

Odpojení náhlavní soupravy

Klepněte na připojenou náhlavní soupravu v seznamu.
Když náhlavní soupravu znovu zapnete, připojení se automaticky obnoví. Chcete-li párování

odebrat, přidržte náhlavní soupravu v seznamu zařízení Bluetooth a°klepněte na možnost

odstranit.