Microsoft Lumia 535 - Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

background image

Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth
Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet

fotografie i mnohý další obsah.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > Bluetooth.

2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.

3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony viditelné pro ostatní telefony. Chcete-li, aby byl telefon

viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.

4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete

připojit.

5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte.
Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.