Microsoft Lumia 535 - Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

background image

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth
Chcete sdílet obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi? Pomocí technologie

Bluetooth můžete bezdrátově posílat fotografie nebo jiný obsah do kompatibilních zařízení

nebo do počítače.
V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během

práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

Bluetooth a nastavte možnost Stav na hodnotu Zapnuto

.

2. Klepněte na obsah, který chcete poslat, přidržte na něm prst a klepněte na možnost

sdílet... > Bluetooth.
Například v centru Fotky můžete klepnout na fotografii, podržet na ní prst a°klepnout na

možnost sdílet... > Bluetooth.
3. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.

4. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte

ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace

najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
Kód použijete pouze při prvním připojování k některému zařízení.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

124

background image

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete

v uživatelské příručce k druhému zařízení.
Pokud je druhým zařízením také telefon Lumia, jsou přijaté soubory ukládány do aplikací, ke

kterým patří. Například fotografie jsou ukládány do centra Fotky.