Microsoft Lumia 535 - Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

background image

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem.

Tip: Pokud používáte počítač Mac, nainstalujte si z obchodu s aplikacemi pro počítače

Mac aplikaci Windows Phone.
Pokud chcete fotografie přenést do počítače Mac, doporučujeme použít aplikaci Lumia

Photo Transfer for Mac, kterou si můžete stáhnout z webu www.microsoft.com/

mobile.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.

2. V počítači spusťte správce souborů, například Průzkumník Windows nebo Finder, a přejděte

do telefonu.

Tip: Telefon bude zobrazen v seznamu přenosných zařízení s názvem Windows Phone.

Chcete-li si prohlédnout složky telefonu, poklepejte na jeho název. V telefonu jsou

samostatné složky pro dokumenty, stažené soubory, hudbu, obrázky, vyzváněcí tóny

a videa.

3. Obsah můžete přetahovat z telefonu do počítače nebo z počítače do telefonu.
Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, v opačném případě byste

je nemuseli vidět.
Textové zprávy ani kontakty nelze kopírovat do počítače, ale můžete je synchronizovat s účtem

Microsoft.

Tip: Pokud máte v počítači operační systém Windows 7, Windows 8 nebo novější,

můžete použít i aplikaci Windows Phone. Pokud máte v počítači operační systém

Windows 8 nebo novější, nainstaluje systém aplikaci po připojení telefonu k počítači

automaticky. Ve Windows 7 si ji můžete stáhnout z webu www.windowsphone.com.

Informace o aplikacích pro jednotlivé typy počítačů najdete v následující tabulce:

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

129

background image

Aplikace

pro

Windows

Phone

Aplikace

pro

Windows

Phone

pro stolní

počítače

Aplikace

pro

Windows

Phone

pro Mac

Aplikace

Lumia

Photo

Transfer

for Mac

(pouze

fotografi

e a videa)

Průzkum

ník

Windows

Windows 8

a novější

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

Tip: Nejsnazší cestu k souborům v telefonu nabízí aplikace Soubory. Můžete si ji stáhnout

z webu www.windowsphone.com.