Microsoft Lumia 535 - Přístupové kódy

background image

Přístupové kódy

Zjistěte, k čemu slouží různé kódy telefonu.

Kód PIN
(4-8 číslic)

Chrání SIM kartu před zneužitím a povoluje

přístup k různým funkcím.
Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí

vyžadoval zadání kódu PIN.
Pokud jste kód zapomněli nebo jste ho

nedostali s kartou, obraťte se na

poskytovatele síťových služeb.
Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód,

budete kód muset odblokovat pomocí kódu

PUK.

PUK

Slouží k odblokování kódu PIN.
Pokud jste kód nedostali se SIM kartou,

obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo

heslo)

Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

133

background image

(min. 4 číslice)

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval

nastavený zamykací kód.
Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na

bezpečné místo odděleně od telefonu.
Pokud tento kód zapomenete a telefon je

zamknut, bude telefon vyžadovat servisní

zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky

a všechna osobní data v telefonu mohou být

vymazána.
Další informace zjistíte v nejbližším středisku

péče o zákazníky nebo u prodejce.

IMEI

Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto

číslo vás také mohou požádat pracovníci

střediska péče o zákazníky nebo prodejce

telefonu.
Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte

*#06#.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

134