Microsoft Lumia 535 - Správa souborů v telefonu

background image

Správa souborů v telefonu
V aplikaci Soubory můžete snadno prohlížet soubory v telefonu, uspořádávat je do složek či

odstraňovat soubory, které již nepotřebujete. Můžete v ní spravovat soubory v paměti telefonu

i na paměťové kartě.
Tuto paměťovou kartu nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aplikaci Soubory si můžete zdarma stáhnout z webu www.windowsphone.com. Mohou být

účtovány poplatky za přenos dat.
Klepněte na možnost Soubory.
1. Chcete-li přejít do některé složky, klepněte na požadovanou složku.

2. Chcete-li hledat ve složce, ve které se nacházíte, klepněte na možnost .

3. Chcete-li změnit uspořádání souborů a složek, klepněte na možnost .

4. Chcete-li rychle přejít do předchozí složky, klepněte na požadovanou složku v cestě v horní

části obrazovky.
Vytvoření nové složky

Klepněte na možnost , napište název a°klepněte na možnost .
Přesouvání nebo kopírování souborů do jiné složky

Klepněte na požadovaný soubor a podržte na něm prst a vyberte, co s ním chcete udělat.
Soubory nelze kopírovat ani přesouvat, ale můžete na novém místě vytvořit novou složku

a přesunout do ní obsah staré složky. Chcete-li přesunout nebo zkopírovat několik souborů

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

128

background image

současně, klepněte na možnost , vyberte požadované soubory a°klepněte na možnost

pro přesunutí nebo ba možnost pro kopírování.
Sdílení souborů nebo složek

Klepněte na možnost , vyberte položky, které chcete sdílet, klepněte na možnost

a vyberte způsob sdílení.