Microsoft Lumia 535 - Ukládání rozhlasových stanic

background image

Ukládání rozhlasových stanic
Oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit, abyste je později mohli snadno naladit.
Aplikaci FM rádio nepodporují všechny telefony. Její dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Klepněte na možnost Rádio FM.
Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost .
Zobrazení seznamu uložených stanic

Klepněte na možnost

.

Odebrání rozhlasové stanice ze seznamu

Klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

106