Microsoft Lumia 535 - Přehrávání hudby

background image

Přehrávání hudby
Oblíbenou hudbu můžete poslouchat, ať jste kdekoli.
Klepněte na možnost Hudba.
Klepněte na skladbu, interpreta, album nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

Tip: Kvalitu zvuku můžete ovlivnit změnou nastavení ekvalizéru. Přejeďte na úvodní

obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > zvuk. Ekvalizér

Dolby nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Klepněte na možnost nebo .

Tip: Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Klepněte a přidržte možnost nebo .

Tip: Chcete-li si objednat a poslouchat podcasty, klepněte na možnost Podcasty.
Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a regionech.