Microsoft Lumia 535 - Poslouchejte lepší zvuk

background image

Poslouchejte lepší zvuk
Funkce Dolby vám poskytnou při poslechu zvukové stopy videa ten nejlepší zvuk.
Prostorový zvuk Dolby nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Přizpůsobení zvuku není možné, když posloucháte FM rádio nebo používáte příslušenství

Bluetooth.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

zvuk a°přejeďte na možnost vylepšení.
Nastavte možnost Dolby Virtual Surround na hodnotu zapnout. Při výchozím nastavení je

prostorový zvuk zapnut pro vícekanálový zvuk 5.1.
Konzistentní hlasitost přehrávání hudby a videa

Nastavte možnost Vyvážení hlasitosti Dolby na hodnotu Zapnuto

.

Zlepšení zřetelnosti řeči

Nastavte možnost Vylepšení dialogů Dolby na hodnotu Zapnuto

.