Microsoft Lumia 535 - Promítání obrazovky přes síť Wi-Fi

background image

Promítání obrazovky přes síť Wi-Fi
Obsah obrazovky můžete přes síť Wi-Fi promítat do kompatibilního televizoru, monitoru nebo

projektoru a sledovat video na větší obrazovce.
Promítání obrazovky přes síť Wi-Fi nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na

stránce www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Druhé zařízení musí podporovat technologii Miracast.
Promítání materiálů chráněných autorským právem může být omezeno.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > zobrazit mou obrazovku.

2. Klepněte na zařízení, které chcete použít.
Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Tip: Chcete-li změnit orientaci promítané obrazovky, klepněte na možnost Upřesnit >

Orientace externí obrazovky.
Tip: Chcete-li na promítané obrazovce zobrazit bod v místě, kde se dotknete displeje

telefonu, například při promítání prezentace PowerPoint, klepněte na možnost Upřesnit

a nastavte možnost Zobrazit dotyk na hodnotu Zapnuto

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

104