Microsoft Lumia 535 - Ukládání fotografií a dalšího obsahu do služby OneDrive

background image

Ukládání fotografií a dalšího obsahu do služby OneDrive

Soubory uložené v telefonu můžete odeslat do služby OneDrive a snadno k nim přistupovat

z telefonu, tabletu či počítače.
Chcete-li se připojit ke službě OneDrive, musíte mít účet Microsoft.
Klepněte na možnost OneDrive.
Odesílání fotografií

Klepněte na možnost a°klepněte na fotografii, kterou chcete odeslat.

Tip: Pokud telefon chcete nastavit na automatické odesílání fotografií a videosouborů

v budoucnu do služby OneDrive, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte

na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ. Přejeďte na možnost aplikace a klepněte na

možnost fotky+fotoaparát > OneDrive.

Ukládání dokumentů Office do služby OneDrive

Klepněte na možnost Office, přejeďte na možnost místa a klepněte na možnost telefon.

Poté klepněte na soubor, který chcete uložit, přidržte na něm prst a klepněte na možnost

uložit do... > OneDrive.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

30

background image

Tip: Dokumenty můžete do služby OneDrive ukládat i v době, kdy s nimi pracujete.

Klepněte na možnost

> uložit jako... a nastavte možnost Uložit do na hodnotu

OneDrive. Pokud změníte hodnotu Uložit do, změní systém výchozí místo pro ukládání

všech souborů.

Když dokumenty Office ukládáte do služby OneDrive, můžete v práci na dokumentu

pokračovat přesně tam, kde jste přestali, a to na libovolném zařízení připojeném k účtu

Microsoft.
Chcete-li některý dokument Office ze služby OneDrive uložit do telefonu, otevřete

požadovaný dokument, klepněte na možnost

> uložit jako... a nastavte možnost Uložit

do na hodnotu telefon.
Uložení fotografie ze služby OneDrive zpět do telefonu

Klepněte na možnost Fotky, přejeďte na možnost alba, klepněte na možnost OneDrive,

vyberte složku a požadované fotografie a°klepněte na možnost .