Microsoft Lumia 535 - Funkce pro dvě SIM karty

background image

Funkce pro dvě SIM karty
Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější

datové připojení? V telefonu na dvě SIM karty můžete obě SIM karty používat současně.
Používání dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně.
SIM kartu, kterou chcete použít, můžete vybrat na úvodní obrazovce. Chcete-li například volat

nebo zkontrolovat zprávy, stačí klepnout na okénko SIM1 nebo SIM2. Pokud dáváte přednost

jednomu okénku, můžete je propojit.
Mezi oběma SIM kartami můžete rychle přepínat i při volání. Pokud víte, že budete pro určitý

kontakt vždy preferovat určitou SIM kartu, například služební SIM kartu pro hovory s kolegou,

můžete v okně kontakty nastavit předvolby SIM karet.
Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta

aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

Tip: Chcete si být jisti, že nepřijdete o hovor na jednu SIM kartu, zatímco hovoříte přes

druhou? Pomocí funkce Chytrá duální SIM můžete obě SIM karty nastavit tak, aby

přesměrovávaly hovory mezi sebou nebo na jiný telefon. Informace o dostupnosti této

funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb.