Microsoft Lumia 535 - Správa SIM karet

background image

Správa SIM karet
Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější

datové připojení? Můžete se rozhodnout,, kterou SIM kartu chcete použít.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

52

background image

Používání dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > mobilní síť+SIM.

2. Chcete-li změnit nastavení SIM karet, klepněte na požadovanou SIM kartu.
Přejmenování SIM karty

Klepněte na možnost Název SIM karty a napište požadovaný název.
Volba SIM karty používané pro datové připojení

Klepněte na možnost SIM karta pro datové připojení a klepněte na požadovanou SIM kartu.
Vypnutí SIM karty

Nastavte možnost Stav SIM karty na hodnotu Vypnuto

.

Propojení okének SIM karet na úvodní obrazovce

Chcete-li na úvodní obrazovce propojit okénka pro hovory a zprávy pro obě SIM karty,

klepněte na požadované okénko a°klepněte na možnost

> spojit dlaždice.