Microsoft Lumia 535 - Automatické aktualizace data a času

background image

Automatické aktualizace data a času
Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo.

Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech

a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

datum+čas.
Nastavte možnost Nastavovat datum a čas automaticky na hodnotu Zapnuto

.

Tip: Chcete změnit formát času? Podle přání zapněte nebo vypněte 24hodinový cyklus.

Chcete-li změnit způsob zobrazování dat, klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > oblast.

Ruční změna data a času

Přepněte možnost Nastavovat datum a čas automaticky na hodnotu Vypnuto

a upravte datum a čas.
Ruční změna časového pásma při cestě do zahraničí

Přepněte možnost Nastavovat datum a čas automaticky na hodnotu Vypnuto

,

klepněte na možnost Časové pásmo a vyberte místo.