Microsoft Lumia 535 - Nastavení upozornění

background image

Nastavení upozornění
Telefon můžete používat jako budík.

Klepněte na možnost Budíky.
1. Klepněte na možnost .

2. Nastavte čas, vyplňte údaje o upozornění, nastavte čas a klepněte na možnost .

Tip: Chcete, aby vás probouzela oblíbená skladba? Stejně jako u dalších upozornění

můžete do telefonu přidat vlastní tóny a přizpůsobit upozornění svým přáním.

Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

Tip: Čas dalšího aktivního upozornění můžete snadno zjistit, pokud na úvodní obrazovku

připnete aplikaci Budíky. Okénko musí mít alespoň střední velikost.

Odložení upozornění

Pokud se vám ještě nechce vstávat, klepněte během zvonění budíku na možnost odložit. Před

odložením upozornění můžete změnit dobu odložení.

Tip: Stisknutím tlačítka Zpět upozornění o 2 minuty odložíte.

Vypnutí budíku

Klepněte na možnost Budíky a nastavte budík na hodnotu Vypnuto

.

Odstranění upozornění

Klepněte na upozornění a klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

49