Microsoft Lumia 535 - Přepínání mezi zobrazeními kalendáře

background image

Přepínání mezi zobrazeními kalendáře
Chcete si prohlédnout dnešní schůzky nebo přehled celého týdne? Plánujete dovolenou?

Kalendář můžete procházet v různých zobrazeních.
Klepněte na možnost Kalendář.
1. Pro přepnutí na denní, týdenní, měsíční nebo roční režim klepněte na možnost , .

V týdenním nebo měsíčním zobrazení můžete klepnout na den a zobrazit všechny události

daného dne.

2. Pro přecházení mezi dny, týdny, měsíci a roky přejeďte vlevo nebo vpravo. Chcete-li rychle

přejít na určitý měsíc daného roku, přejeďte v zobrazení roku na požadovaný rok a°klepněte

na měsíc.

Tip: Pokud kalendáři povolíte používat údaj o místě, kde se nacházíte, můžete také

v denním nebo týdenním zobrazení sledovat i počasí.

Kontrola seznamu úkolů

Klepněte na možnost

> úkoly.