Microsoft Lumia 535 - Přidání úkolu do seznamu úkolů

background image

Přidání úkolu do seznamu úkolů
Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo si musíte zapamatovat

jiné věci? Můžete je přidat do seznamu úkolů a po dokončení je vyškrtnout. Pokud musíte

stihnout konkrétní termín, nastavte připomenutí.
Klepněte na možnost Kalendář >

> úkoly.

1. Klepněte na možnost a vyplňte pole.

2. Chcete-li přidat připomenutí, nastavte možnost Připomenutí na hodnotu Zapnuto

a nastavte datum a čas.

3. Klepněte na možnost .
Úpravy nebo odstranění úkolu

Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost upravit nebo odstranit.

Tip: Jste nabiti energií? Nebo máte plné ruce práce a na další úkoly nezbývá čas? Chcete-

li událost rychle posunout na dřívější čas nebo ji odložit, přidržte úkol a zvolte

požadovanou možnost.

Označení úkolu jako splněného

Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost dokončit.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

51