Microsoft Lumia 535 - Přidání události

background image

Přidání události
Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.
Klepněte na možnost Kalendář.
1. Klepněte na možnost .

2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.

3. Chcete-li nastavit například délku, připomenutí nebo opakování události, klepněte na

možnost další podrobnosti.

4. Nakonec klepněte na možnost .

Tip: Chcete-li událost upravit, přidržte ji, klepněte na možnost upravit a upravte

požadované údaje.

Poslání pozvánky na schůzku

Při vytváření události klepněte na možnost další podrobnosti > přidat účastníka > a

°klepněte na možnost .
Kontaktům s e-mailovou adresou můžete posílat pozvánky na schůzky.
Vytvoření události v jiném kalendáři

Při výchozím nastavení ukládá systém události do kalendáře účtu Microsoft. Pokud máte

například kalendář sdílený s rodinou, můžete událost vytvořit a sdílet okamžitě. Chcete-li při

vytváření události změnit kalendář, klepněte na možnost další podrobnosti > Kalendář a

°klepněte na kalendář, který chcete použít.

Příklad: Událost můžete vytvořit do kalendáře, který sdílíte s jinými lidmi, například do

kalendáře v prostoru pro nejbližší nebo do pracovního kalendáře. Ostatní pak budou

vědět, kdy jste zaneprázdněni.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

50

background image

Změna stavu události

Pokud chcete ostatním dát vědět, kdy jste zaneprázdněni nebo mimo kancelář, klepněte na

možnost další podrobnosti > Stav a°klepněte na požadovaný stav. Výchozí stav je volno.
Odstranění události

Klepněte na událost a přidržte na ní prst a klepněte na možnost odstranit.