Microsoft Lumia 535 - Přizpůsobení úvodní obrazovky

background image

Přizpůsobení úvodní obrazovky
Upravte si úvodní obrazovku – můžete si vybrat fotografii na pozadí, připnout na úvodní

obrazovku oblíbené aplikace i další obsah nebo měnit polohu i velikost okének. Chcete-li co

nejlépe využít prostor úvodní obrazovky, seskupte aplikace do složek.
1. Chcete-li přidat fotografii na pozadí, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte

na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > úvodní obrazovka+motiv > zvolit fotku.

2. Klepněte na fotografii, ořízněte ji podle potřeby, a klepněte na možnost .

Tip: Obrázku na pozadí můžete přizpůsobit i barvu pozadí a okének. Klepněte na

možnost Pozadí nebo Barva motivu. Chcete-li motiv a další nastavení sdílet na všech

zařízeních se systémem Windows, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte

na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > synchronizovat nastavení a nastavte možnost

motiv na hodnotu Zapnuto

.

Přesunutí okénka

Klepněte na okénko a přidržte na něm prst, přetáhněte ho na nové místo a klepněte na displej.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

32

background image

Změna velikosti nebo odepnutí okénka

Chcete-li změnit velikost okénka, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na

ikonu se šipkou.
Okénka mohou být malá, střední nebo velká. Čím větší je okénko, tím více informací se do něj

vejde.

Chcete-li okénko odepnout, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na možnost

.

Seskupení okének do složek

Klepněte na okénko a přidržte na něm prst a přetáhněte ho na okénko nebo složku, se kterými

ho chcete seskupit. Chcete-li spustit aplikaci uloženou ve složce, klepněte na složku a°klepněte

na požadovanou aplikaci. Chcete-li změnit název složky, klepněte na název a přidržte na něm

prst a napište požadovaný název. Chcete-li složku odebrat, odepněte okénka, která obsahuje.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

33

background image

Připnutí aplikace

Přejeďte doleva do nabídky aplikací, klepněte na aplikaci a přidržte ji a klepněte na možnost

připnout na úvodní obrazovku.
Připnutí kontaktu

Klepněte na možnost Lidé, klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a klepněte na

možnost připnout na úvodní obrazovku.
Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo

z úvodní obrazovky.