Microsoft Lumia 535 - Práce s klávesnicí na displeji

background image

Práce s klávesnicí na displeji
Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle

i vodorovně. Zprávy můžete psát klepnutím na písmena nebo přejížděním přes ně.
Klepněte na pole pro psaní textu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

43

background image

1

Tlačítka znaků

2

Tlačítko Shift

3

Tlačítko číslic a symbolů

4

Tlačítko jazyka

5

Tlačítko smajlíků

6

Mezerník

7

Tlačítko Enter

8

Tlačítko Krok zpět

Rozložení tlačítek se může v různých

aplikacích a jazycích lišit. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než

jeden jazyk psaní. Na obrázku je příklad anglické klávesnice.

Tip: Chcete-li na klávesnici přidat tlačítko čárky, přejeďte na úvodní obrazovce shora

dolů a°klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > klávesnice > upřesnit >

Zobrazovat klávesu s čárkou, když je dostupná. Tlačítko čárky můžete přidat pouze

v případě, že máte v telefonu nainstalované alespoň dvě klávesnice.

Psaní textu přejetím

Přejeďte z prvního písmena slova a přejíždějte od písmena k písmenu. Na posledním písmenu

prst zvedněte. Chcete-li pokračovat, přejíždějte dále bez klepnutí na mezerník. Mezery přidá

telefon sám.
Nejsou podporovány všechny jazyky.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko

poklepejte. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu klepněte na tlačítko Shift.
Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Chcete-li zobrazit další speciální znaky, klepněte na

tlačítko Shift. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li

zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

44

background image

Tip: Chcete-li na konci věty napsat tečku a začít novou větu, stiskněte dvakrát mezerník.

Tip: Chcete-li rychle napsat číslo nebo speciální znak, přidržte tlačítko číslic a symbolů,

posuňte prst na požadovaný znak a zvedněte prst.

Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo, přetažením koleček na obou koncích zvýrazněte text, který chcete

kopírovat, a klepněte na možnost . Chcete-li text vložit, klepněte na možnost .
Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte ho a klepněte na znak s diakritikou.
Odstranění znaku

Klepněte na tlačítko Krok zpět.
Přepínání mezi jazyky psaní

Klepněte na tlačítko jazyka, podržte na něm prst a vyberte požadovaný jazyk. Tlačítko jazyka

je zobrazeno pouze v situaci, kdy je nainstalována více než jedna klávesnice.
Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na text a podržte na něm prst, dokud neuvidíte

kurzor. Přetáhněte kurzor na požadované místo.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

45