Microsoft Lumia 535 - Ikony zobrazované v telefonu

background image

Ikony zobrazované v telefonu
Stavový řádek v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu

signálu a mnoho dalších informací.

Tip: Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

25

background image

Intenzita mobilního signálu

Intenzita signálu

Telefon není připojen k mobilní síti.

V telefonu není SIM karta.

SIM karta je zamknuta.

Je zapnut režim v letadle.

Telefon se nachází v roamingu mimo domovskou mobilní síť.

Mobilní datové připojení
Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno,

kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic.
Ikony označující typ připojení k síti se mohou v jednotlivých oblastech a u poskytovatelů

síťových služeb lišit.

Je navázáno datové připojení EDGE.

Je navázáno datové připojení GPRS.

Telefon je připojen k síti 3G.

Je navázáno vysokorychlostní datové spojení (HSDPA/HSUPA).

Je navázáno vysokorychlostní datové spojení (HSPA+/DC-HSDPA).

Telefon je připojen k síti 4G.

Data jsou přenášena přes mobilní datové připojení.

Připojení k síti Wi-Fi

Je k dispozici připojen Wi-Fi.
Je aktivní spojení Wi-Fi.

Mobilní datové připojení je přes síť Wi-Fi sdíleno s jinými zařízeními.

Probíhá přenos dat přes síť Wi-Fi.

Zařízení Bluetooth

K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.
Je zapnuta funkce Bluetooth, ale telefon není připojen k zařízení Bluetooth.

Baterie

Úroveň nabití baterie

Probíhá nabíjení baterie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

26

background image

Je zapnut režim úspor energie.

Aktuálně není známo nabití nebo stav baterie.

Upozornění

Máte nepřečtená upozornění, například nové zprávy. Chcete-li zkontrolovat upozornění,

přejeďte z horní části displeje dolů.
Profily

Je zapnut režim vibrací.

Je zapnut tichý režim.

Přesměrování hovorů

Hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Místo

Některá aplikace nebo služba využívá informace o poloze.

Režim pro řidiče

Je zapnut režim pro řidiče.