Microsoft Lumia 535 - Kontrola upozornění v telefonu

background image

Kontrola upozornění v telefonu
K rychlé kontrole upozornění, změně některých nastavení nebo přidávání zástupců aplikací

slouží centrum akcí, které lze otevřít z horní části obrazovky.
Ikona upozornění

ukazuje, že máte nepřečtená upozornění.

1. Přejeďte z horní části displeje dolů.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

23

background image

Možnosti na této obrazovce:

Zobrazení nepřijatých hovorů a nedávných nepřečtených e-mailů a zpráv

Kontrola upozornění, například aktualizací dostupných ve službě Store

Otevírání aplikací

Kontrola sítí Wi-Fi a připojování k nim

Rychlý přechod k nastavení

2. Chcete-li nabídku zavřít, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.
Přizpůsobení akčního centra

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

oznámení+akce. Chcete-li zástupce změnit, klepněte na zástupce a na požadovanou aplikaci.

Můžete také nastavit, jaká upozornění chcete přijímat a jak.