Microsoft Lumia 535 - Přepínání mezi zobrazeními a aplikacemi

background image

Přepínání mezi zobrazeními a aplikacemi
Nemáte všechny potřebné aplikace na úvodní obrazovce? Přejděte do nabídky aplikací

a najděte je. Můžete také zkontrolovat, co je v telefonu právě spuštěno, a přepínat mezi

aplikacemi.
Chcete-li si prohlédnout všechny aplikace v telefonu, stačí přejet vlevo. Pro návrat na úvodní

obrazovku přejeďte doprava.

Tip: Chcete-li rychle najít některou aplikaci, klepněte v nabídce aplikací na kterékoli

písmeno a v následující nabídce klepněte na první písmeno nebo znak hledané aplikace.

Zobrazení, přepínání a zavírání spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit spuštěné aplikace, přidržte stisknuté tlačítko . Chcete-li přejít k určité

aplikaci, přejeďte na požadovanou aplikaci a klepněte na ni. Chcete-li ukončit aplikace, které

již nepotřebujete, klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

22