Microsoft Lumia 535 - Změna hlasitosti

background image

Změna hlasitosti
Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá,

můžete nastavit hlasitost podle potřeby.
Použijte tlačítka hlasitosti. Maximální hlasitost je 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

24

background image

Při výchozím nastavení ovládají tlačítka hlasitosti hlasitost upozornění a připomenutí.
Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit.

Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru

připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto

přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.
Pokud máte připojena sluchátka, ovládají tlačítka hlasitosti hlasitost vyzváněcího tónu i médií.

Maximální hlasitost je 30.
Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stiskněte tlačítko hlasitosti, klepněte na možnost a klepnutím na ovladač hlasitosti nastavte

požadovanou hlasitost. Maximální hlasitost je 30.
Přepnutí do tichého režimu

Stiskněte tlačítko hlasitosti a°klepněte na možnost > . Pro vypnutí tichého režimu

klepněte na možnost .

Tip: Pokud nechcete, aby telefon vibroval, klepněte na možnost . Chcete-li změnit

nastavení jiných zvuků, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost

VŠECHNA NASTAVENÍ > vyzváněcí tóny+zvuky.