Microsoft Lumia 535 - Zobrazení probíhajících stahování

background image

Zobrazení probíhajících stahování
Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu webu Store

a přidávat položky ke stažení.
Chcete-li zobrazit stav stahování, klepněte v hlavním zobrazení aplikace Store na možnost

> stahování a přejetím na možnost stahování zobrazte probíhající stahování nebo

přejetím na možnost historie zobrazte dříve stažený obsah.

Tip: Chcete-li zkontrolovat stav právě probíhajícího stahování, klepněte na možnost

stav.
Tip: Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k internetu, klepněte na

stahovanou položku a přidržte ji a klepněte na možnost pozastavit. Chcete-li stahování

obnovit, klepněte na možnost pokračovat. Jednotlivé čekající položky můžete

pozastavovat samostatně. Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.