Microsoft Lumia 535 - Nabíjení telefonu nabíječkou USB

background image

Nabíjení telefonu nabíječkou USB
Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné

dobít.
Telefon nabíjejte kompatibilní nabíječkou USB. Nabíječky mohou být prodávány samostatně.
1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. Je-li to třeba, připojte kabel USB k nabíječce.

2. Konec kabelu nabíječky s konektorem microUSB připojte k telefonu.

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem

pracovat.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

7

background image

Když je baterie zcela vybitá, může trvat až 20 minut, než se na displeji zobrazí kontrolka

nabíjení.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení

přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit.

Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.
Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu. Po úplném nabití

baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase

se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí,

vyměňte baterii. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí,

vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.