Microsoft Lumia 535 - Sæt din telefon i lydløs tilstand

background image

Sæt din telefon i lydløs tilstand
Når du aktiverer lydløs tilstand, bliver alle ringetoner og signaler slået fra. Du kan bruge denne

tilstand, når du f.eks. er i biografen eller til et møde.
Tryk på lydstyrketasten for at få vist statuslinjen for lydstyrken øverst på skærmen, og tryk på

.

Skift til lydløs tilstand ved at trykke på .

Tip! Kan du ikke besvare opkald lige nu? Og vil du ikke have telefonen i lydløs tilstand?

Så kan du slå lyden fra for indgående opkald ved at trykke på lydstyrke ned-tasten. Hvis

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

37

background image

du har slået Flip for at sætte på lydløs til, skal du blot vende telefonens forside nedad.

Du kan slå Flip for at sætte på lydløs til ved at stryge nedad fra toppen af startskærmen

og trykke på ALLE INDSTILLINGER > lyd. Stryg til venstre, hvis det er nødvendigt, og

indstil Flip for at sætte på lydløs til Til

.

Slå lydløs tilstand fra

Tryk på .
Slå vibration fra

Hvis du ikke vil have, at telefonen vibrerer, skal du trykke på .