Microsoft Lumia 535 - Tilpas startskærmen

background image

Tilpas startskærmen
Gør startskærmen personlig – vælg et baggrundsbillede, fastgør dine foretrukne apps og

andre elementer på startskærmen, eller skift felternes størrelse og layout, som du vil. Du kan

også gruppere apps i mapper, så du får mest muligt ud af pladsen på startskærmen.
1. Hvis du vil tilføje et baggrundsfoto, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og

trykke på ALLE INDSTILLINGER > start + tema > vælg foto.

2. Tryk på et foto, beskær det, som du vil, og tryk på .

Tip! Hvorfor ikke lade farverne på baggrunden og felterne matche med dit

baggrundsbillede? Tryk på Baggrund eller Farve. Hvis du vil bruge dit tema og andre

indstillinger på alle dine Windows-enheder, skal du stryge nedad fra toppen af

startskærmen, trykke på ALLE INDSTILLINGER > synkroniser indstillingerne og

indstille tema til Til

.

Flyt et felt

Tryk på feltet, og hold det nede. Træk og slip det på den nye placering, og tryk på skærmen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

32

background image

Tilpas eller frigør et felt

Du kan tilpasse størrelsen af et felt ved at trykke på feltet og holde det nede og trykke på

pileikonet.
Felterne kan være små, mellemstore eller store. Jo større feltet er, jo flere oplysninger kan der

vises på det.

Hvis du vil frigøre et felt, skal du trykke på feltet og holde det nede og trykke på .
Gruppér felter i mapper

Tryk på feltet, og hold det nede. Træk det hen på det felt eller den mappe, som du vil gruppere

det sammen med, og slip. Hvis du vil åbne en app fra mappen, skal du trykke på mappen og

derefter trykke på den ønskede app. Du kan ændre navnet på mappen ved at trykke på og

holde navnet og derefter skrive det ønskede navn. Hvis du vil fjerne en mappe, skal du frigøre

felterne i den.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

33

background image

Fastgør en app

Stryg til venstre til appmenuen, tryk på og hold appen, og tryk på fastgør til start.
Fastgør en kontakt

Tryk på Personer, tryk på og hold kontakten, og tryk på fastgør til start.
Når du fastgør kontakter, vises deres feedopdateringer i feltet, og du kan ringe til dem direkte

fra startskærmen.