Microsoft Lumia 535 - Skift lydstyrke

background image

Skift lydstyrke
Hvis du har problemer med at høre din telefon, når den ringer i støjende omgivelser, eller hvis

opkaldslyden er for høj, kan du ændre lydstyrken til et niveau, der passer dig.
Brug lydstyrketasterne. Det højeste lydstyrkeniveau er 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

24

background image

Lydstyrketasterne styrer som standard lydstyrken for alarmer og påmindelser.
Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut

ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder

lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne

enhed.
Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner, styrer lydstyrketasterne både ringetonens og mediets

lydstyrke. Det højeste lydstyrkeniveau er 30.
Skift lydstyrken for medier og apps

Tryk på lydstyrketasten, tryk på , og tryk på lydstyrkeindikatoren for medier og apps, så du

får den ønskede lydstyrke. Det højeste lydstyrkeniveau er 30.
Skift til lydløs tilstand

Tryk på en lydstyrketast, og tryk på > . Slå lydløs tilstand fra ved at trykke på .

Tip! Hvis du ikke vil have, at telefonen vibrerer, skal du trykke på . Hvis du vil ændre

andre lydindstillingerne, skal du stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på

ALLE INDSTILLINGER > ringetoner + lyde.