Microsoft Lumia 535 - Tilføj skriftsprog

background image

Tilføj skriftsprog
Du kan føje flere skriftsprog til tastaturet og skifte mellem sprogene, når du skriver.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > tastatur >

tilføj tastaturer.

2. Vælg det sprog, du vil skrive på, og tryk på .

Tip! Hvis du vil fjerne et forudinstalleret tastatur, skal du trykke på det sprog, du ikke vil

bruge, og holde det nede. Tryk derefter på fjern.

Skift mellem sprogene, mens du skriver

Tryk på sprogtasten flere gange, indtil det ønskede sprog vises. Tastaturlayoutet og

ordforslagene ændres i overensstemmelse med det valgte sprog. Sprogtasten vises kun, når

der er installeret flere tastaturer.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

47