Microsoft Lumia 535 - Få hjælp til at bruge telefonen

background image

Få hjælp til at bruge telefonen
Du kan gøre skrifttyperne større og elementerne på skærmen mere synlige. Du kan også bruge

telefonen med en teleskrivemaskine (TTY/TDD).
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER.

2. Tryk på øget tilgængelighed.
Skift skrifttypestørrelsen

Tryk på Tekststørrelse-skyderen.
Slå høj kontrast til

Indstil Høj kontrast til Til

.

Forstør skærmbilledet

Indstil Skærmforstørrelse til Til

, og dobbelttryk på skærmen med 2 fingre. Når du

anvender forstørrelsesglasset, skal du bruge 2 fingre til at flytte rundt på skærmen.

Dobbelttryk på skærmen med 2 fingre for at annullere forstørrelsen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

39

background image

Brug telefonen med en TTY/TDD

Indstil TTY/TDD til komplet.
De tilgængelige TTY/TDD-tilstande kan variere afhængigt af din netværksudbyder.