Microsoft Lumia 535 - Åbn kameraet hurtigt

background image

Åbn kameraet hurtigt

Placer en genvej til kameraet i handlingscenteret – så kan du få fat i det på et øjeblik. Hvis din

telefon har en kameratast, er det hurtigst at trykke på den, når du vil tage et billede.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > meddelelser

+ handlinger.

2. Hvis du vil ændre en genvej, så den åbner standardkameraet, skal du trykke på genvejen

og på

.

3. Hvis du vil bruge genvejen til hurtigt at aktivere kameraet, skal du stryge nedad fra toppen

af skærmen og trykke på

.

Tip! Når telefonen er låst, kan du aktivere kameraet ved at trykke på tænd/sluk-tasten,

stryge nedad fra toppen af startskærmen og trykke på

.

Brug kameratasten til at åbne kameraet

Hvis din telefon har en kameratast, skal du trykke på kameratasten for at slå kameraet til.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

80

background image

Tip! Du kan hurtigt slå kameraet til, når telefonen er låst, ved at trykke på kameratasten

og holde den nede i et par sekunder.