Microsoft Lumia 535 - Brug Banke på

background image

Brug Banke på
Får du et opkald, mens du er i gang med et andet? Banke på-funktionen giver dig mulighed

for at besvare et af opkaldene eller sætte det på hold.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > netværk+ >

indstil.

2. Hvis du har en telefon med to SIM-kort, skal du trykke på det SIM, du vil bruge. Dobbelt-

SIM understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om tilgængelighed på

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Indstil Banke på til Til

.

Sæt det første opkald på hold, og besvar det nye opkald

Tryk på BESVAR.
Afslut det første opkald, og besvar det nye opkald

Tryk på afslut opkald + besvar.
Ignorer det nye opkald

Tryk på IGNORER.
Sæt ét opkald på hold, og foretag et andet opkald

Tryk på HOLD > TILFØJ OPKALD, og ring op til den ønskede person.
Skift mellem opkald

Tryk på TRYK FOR AT SKIFTE.