Microsoft Lumia 535 - Slet en app fra telefonen

background image

Slet en app fra telefonen
Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil beholde eller bruge, så du får mere

ledig hukommelse.
1. Stryg til venstre på startskærmen til apps-menuen.

2. Tryk på appen, og hold den nede, og tryk på fjern. Der kan være nogle apps, som du ikke

kan fjerne.
Hvis du fjerner en app, kan du muligvis geninstallere den, uden at du skal købe den igen, så

længe den er tilgængelig i Store.
Hvis en installeret app er afhængig af en fjernet app, holder den installerede app muligvis op

med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede app.

Tip! Vil du beholde appen, men har du ikke mere ledig hukommelse på telefonen? Flyt

appen til hukommelseskortet i stedet for at fjerne den. Tryk på Lagerassistent >

telefon > apps + spil, tryk på , vælg de apps, du vil flytte, og tryk på flyt til SD-

kort. Hukommelseskortet understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger

om tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.