Microsoft Lumia 535 - Opret forbindelse til et Wi-Fi

background image

Opret forbindelse til et Wi-Fi
Det er nemt at få adgang til internettet via et Wi-Fi-netværk. Når du er på farten, kan du oprette

forbindelse til Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe.
Telefonen søger med jævne mellemrum efter tilgængelige forbindelser og giver dig besked

om forbindelserne. Meddelelsen vises kortvarigt øverst på skærmen. Hvis du vil administrere

dine Wi-Fi-forbindelser, skal du vælge meddelelsen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

119

background image

Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på .
1. Indstil Wi-Fi-netværk til Til

.

2. Vælg den forbindelse, du vil bruge.
Din Wi-Fi-forbindelse er aktiv, når vises på statuslinjen øverst på skærmen.
Wi-Fi-positionering forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen

tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Bemærk: Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks.

kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun

benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere

oplysninger.

Afbryd forbindelsen

Indstil Wi-Fi-netværk til Fra

.

Tip! Din telefon opretter automatisk forbindelse til Wi-Fi-netværket igen. Hvis du vil

ændre den tid, der går, inden der automatisk oprettes forbindelse igen, eller hvis du vil

slå Wi-Fi til igen manuelt, skal du trykke på Slå Wi-Fi til igen og vælge den ønskede

indstilling.