Microsoft Lumia 535 - Projicer din skærm via Wi-Fi

background image

Projicer din skærm via Wi-Fi
Projicer din skærm via Wi-Fi på et kompatibelt tv, en skærm eller en projektor, så du kan se

en video på en større skærm.
Skærmprojicering via Wi-Fi understøttes ikke af alle telefoner. Du kan finde oplysninger om

tilgængelighed på www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Den anden enhed skal understøtte Miracast-teknologien.
Der kan gælde begrænsninger for projicering af copyrightbeskyttet materiale.
1. Stryg nedad fra toppen af startskærmen, og tryk på ALLE INDSTILLINGER > vis min

skærm.

2. Tryk på den enhed, du vil bruge.
Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Tip! Du kan ændre retningen af den projicerede skærm ved at trykke på Avanceret >

Ekstern skærmretning.
Tip! Du kan vælge, at der skal vises en prik på den projicerede skærm, når du trykker på

telefonskærmen, f.eks. når du viser en PowerPoint-præsentation. Det gør du ved at

trykke på Avanceret og indstille Vis berøring til Til

.