Βοήθεια Microsoft Lumia 535

background image

Οδηγός χρήσης

Ενημέρωση για Lumia με Windows

Phone 8.1

Τεύχος 1.0 EL

background image

Πληροφορίες για τις παρούσες οδηγίες χρήσης

Οι παρούσες οδηγίες είναι οι οδηγίες χρήσης που αφορούν στην έκδοση λογισμικού του

τηλεφώνου σας.

Σημαντικό: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του

τηλεφώνου, διαβάστε την ενότητα "Πληροφορίες για το προϊόν και την ασφάλεια"

στις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην

ηλεκτρονική τους έκδοση στο Διαδίκτυο. Για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε να

χρησιμοποιείτε το νέο σας τηλέφωνο, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που

περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Για την ηλεκτρονική έκδοση των οδηγιών χρήσης στο Internet και βίντεο, για ακόμη

περισσότερες πληροφορίες και για βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στη

διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/support/.
Μπορείτε επίσης να δείτε τα βίντεο υποστήριξης στη διεύθυνση www.youtube.com/

lumiasupport.
Επιπλέον, υπάρχουν οδηγίες χρήσης και στο τηλέφωνό σας – τις έχετε πάντοτε μαζί σας

και στη διάθεσή σας, όποτε τις χρειάζεστε. Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και

να λάβετε χρήσιμες συμβουλές, πατήστε Βοήθεια+συμβουλές Lumia. Εάν δεν είστε

εξοικειωμένοι με τα τηλέφωνα Lumia, ανατρέξτε στην ενότητα για τους νέους χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους χρήσης υπηρεσίας και την Πολιτική

προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft Mobile, μεταβείτε στη διεύθυνση

www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

© 2015 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2