Microsoft Lumia 535 - Konverentskõne algatamine

background image

Konverentskõne algatamine
Teie telefon toetab kahe või enama isiku vahelisi konverentskõnesid. Osalejate suurim lubatud

arv võib sõltuvalt võrguteenusepakkujast erineda.
1. Helistage esimesele isikule.

2. Teisele isikule helistamiseks puudutage valikut .

3. Kui uuele kõnele vastatakse, puudutage ikooni .
Rohkemate inimeste lisamiseks puudutage uuesti valikut .
Omavahelise kõne pidamine

Puudutage ikooni ja isiku nime või telefoninumbrit. Konverentskõne pannakse teie telefonis

ootele. Ülejäänud osalejad saavad konverentskõne jätkata.
Konverentskõnesse naasmiseks puudutage ikooni .