Microsoft Lumia 535 - Käytä näyttönäppäimistöä

background image

Käytä näyttönäppäimistöä
Näyttönäppäimistöllä kirjoittaminen on helppoa. Voit pitää puhelinta pysty- tai vaaka-

asennossa näppäimistöä käyttäessäsi. Kirjoita viestit napauttamalla kirjaimia tai

pyyhkäisemällä kirjaimesta toiseen.
Napauta tekstiruutua.
1

Merkkinäppäimet

2

Vaihtonäppäin

3

Numero- ja symbolinäppäin

4

Kielinäppäin

5

Hymiönäppäin

6

Välinäppäin

7

Enter-näppäin

8

Askelpalautin

Näppäimistöasettelu voi vaihdella eri

sovelluksissa ja kielissä. Kielinäppäin on näkyvissä vain silloin, kun valittuna on useampi kuin

yksi kieli. Esimerkissä on englanninkielinen näppäimistö.

Vihje: Lisää näppäimistöön pilkkunäppäin pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alaspäin

näytön yläreunasta ja napauttamalla kohtaa KAIKKI ASETUKSET > näppäimistö >

lisäasetukset > Näytä pilkkunäppäin, kun se on mahdollista. Voit lisätä

pilkkunäppäimen vain, jos puhelimeen on asennettu vähintään 2 näppäimistöä.

Kirjoita tekstiä pyyhkäisemällä

Pyyhkäise sanan ensimmäisestä kirjaimesta toiseen, kolmanteen ja niin edelleen. Nosta sormi

viimeisen kirjaimen jälkeen. Voit jatkaa kirjoittamista pyyhkäisemällä ilman, että sinun tarvitsee

painaa välinäppäintä. Puhelin lisää välilyönnit.
Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

45

background image

Vaihda isoista pieniin kirjaimiin ja päinvastoin

Napauta vaihtonäppäintä. Voit ottaa isojen kirjainten lukituksen käyttöön

kaksoisnapauttamalla näppäintä. Palaa normaalitilaan napauttamalla vaihtonäppäintä

uudelleen.
Kirjoita numero tai erikoismerkki

Napauta numero- ja symbolinäppäintä. Tuo lisää merkkinäppäimiä näkyviin napauttamalla

vaihtonäppäintä. Jotkin erikoismerkkinäppäimet tuovat näkyviin muita symboleja. Tuo muut

symbolit näkyviin napauttamalla symbolia tai erikoismerkkiä ja pitämällä sitä painettuna.

Vihje: Saat pisteen lauseen loppuun ja aloitat uuden lauseen napauttamalla

välinäppäintä kahdesti.
Vihje: Voit kirjoittaa numeron tai erikoismerkin nopeasti pitämällä ensin numero- ja

symbolinäppäintä painettuna ja liu'uttamalla sitten sormesi haluamasi merkin kohdalle

ja nostamalla sormen.

Kopioi tai liitä tekstiä

Napauta sanaa, merkitse kopioitava osa vetämällä sanan molemmissa päissä olevia ympyröitä

ja napauta kohtaa . Liitä teksti napauttamalla kohtaa .
Lisää merkkiin aksenttimerkki

Pidä merkkiä painettuna ja napauta aksentoitua merkkiä.
Poista merkki

Napauta askelpalautinta.
Vaihda kirjoituskielestä toiseen

Napauta pitkään kielinäppäintä ja valitse haluamasi kieli. Kielinäppäin on näkyvissä vain silloin,

kun asennettuna on useampi kuin yksi näppäimistö.
Siirrä kohdistinta

Muokkaa juuri kirjoittamaasi sanaa pitämällä sitä painettuna, kunnes kohdistin tulee näkyviin.

Vedä kohdistin haluamaasi paikkaan.

© 2015 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

46