Microsoft Lumia 535 - Dodajte odlične posebne efekte svojim fotografijama

background image

Dodajte odlične posebne efekte svojim fotografijama
Prenesite uređivanje fotografija na višu razinu – dodajte specijalne efekte fotografijama

pomoću aplikacije Lumia Creative Studio.
Za preuzimanje aplikacije Lumia Creative Studio ili da biste provjerili imate li najnoviju verziju,

idite na www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio možda nije dostupan za sve

modele telefona.
Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti.
Rekadriranje fotografije

Dodirnite i odaberite omjer ili zakrenite fotografiju.
Primjena filtra

Dodirnite .
Poboljšanje fotografije

Dodirnite i odaberite vrstu poboljšanja.
Zamućivanje dijela fotografije

Dodirnite

> zamuti pozadinu. Možete odabrati područje koje želite zamutit i prilagoditi

količinu zamućenja.
Dodavanje boje fotografiji

Dodirnite

> isticanje boja. Odaberite boju iz palete boja i primijenite je na fotografiju.

Kada završite, dodirnite .
Spremite uređenu fotografiju

Dodirnite

> spremi.

Savjet: Za vraćanje izvorne fotografije dodirnite

> vrati u original.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

91