Microsoft Lumia 535 - Stvaranje životnih priča

background image

Stvaranje životnih priča
Neka fotografije pričaju vaše životne priče uz Lumia Storyteller.
Za preuzimanje aplikacije Lumia Storyteller ili da biste provjerili imate li najnoviju verziju, idite

na www.windowsphone.com. Lumia Storyteller možda nije dostupan za sve modele

telefona.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

89

background image

Telefon treba pristup podacima o lokaciji. Da biste ga omogućili, na početnom zaslonu s vrha

zaslona prevucite prema dolje, dodirnite SVE POSTAVKE > lokacija te prebacite Lokacijske

usluge na Uključeno

.

1. Dodirnite Lumia Storyteller.
Fotografije koje ste snimili automatski se okupljaju u priče. Da bi aplikacija oblikovala priču,

potrebno je barem 7 fotografija snimljenih istodobno na istom mjestu.
2. Da biste sami stvorili priču, dodirnite , odaberite fotografije i dodirnite .

3. Za preimenovanje priče, dodirnite zbirku pa naslov i upišite novi naziv.

4. Za prikaz fotografije u priči, dodirnite zbirku, prevucite lijevo i dodirnite fotografiju. Za

pregled drugih fotografija prevucite lijevo ili desno.

Savjet: Fotografijama u priči možete dodavati opise. Dodirnite fotografiju i dodaj

natpis. Za prikaz opisa dodirnite fotografiju.

Smještanje fotografije na karti

Da biste na karti vidjeli gdje je fotografija snimljena, postavite 2 prsta na fotografiju i skupite

ih.