Microsoft Lumia 535 - Stvaranje albuma

background image

Stvaranje albuma
Kako biste jednostavno pronašli fotografije nekog događaja, osobe ili putovanja, razvrstajte

slike u albume, primjerice prema predmetu.
Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.
1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.

2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite

mapu za fotografije.

3. Dodajte novu mapu, imenujte je i dodajte fotografije.
Mapa se prikazuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

Savjet: Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili noviji, možete

također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Pomoću sustava Windows 7 možete je

preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Dodirnite Fotografije > albumi. Dodirnite i držite album te dodirnite izbriši.
Kada izbrišete album s telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na

računalo, album i fotografije ostaju na računalu.
Ne možete brisati mrežne albume s telefona.