Microsoft Lumia 535 - Snimanje panoramske fotografije

background image

Snimanje panoramske fotografije
Kada želite snimiti prekrasan krajolik ili gradsku vrevu na jednoj spektakularnoj fotografiji,

upotrijebite aplikaciju Lumia Panorama.
Za preuzimanje aplikacije Lumia Panorama ili da biste provjerili imate li najnoviju verziju, idite

na www.windowsphone.com. Lumia Panorama možda nije dostupan za sve modele telefona.
1. Dodirnite Lumia Panorama.

2. Za snimanje prve fotografije dodirnite zaslon.

3. Za snimanje sljedeće fotografije polako pomaknite telefon udesno dok krug ne zaokruži

točku, a telefon snimi drugu fotografiju.

4. Kada snimite dovoljno fotografija, dodirnite .