Microsoft Lumia 535 - Ukrašavanje autoportreta

background image

Ukrašavanje autoportreta
Za snimanje super autoportreta upotrijebite aplikaciju Lumia Selfie. Fotografija je poboljšana

i spremna je za trenutačno dijeljenje.
Za preuzimanje aplikacije Lumia Selfie ili da biste provjerili imate li najnoviju verziju, idite na

www.windowsphone.com. Lumia Selfie možda nije dostupan za sve modele telefona.
1. Dodirnite Lumia Selfie.

2. Za snimanje autoportreta prednjom kamerom samo dodirnite zaslon. Prednju kameru ne

podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

3. Za snimanje autoportreta glavnom kamerom, ako je potrebno, dodirnite za promjenu

kamere. Pogledajte u objektiv kamere, slijedite zvučne signale da biste poravnali snimku i

budite mirni dok kamera snima fotografiju.

Savjet: Da biste izbjegli trešnju kamere, dodirnite

> mjerač vremena i odaberite

odgodu.

4. Da biste rekadrirali autoportret, spojite ili razdvojite prste i dodirnite .

5. Za poboljšanje autoportreta dodirnite .

6. Za primjenu filtra na autoportret dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

81

background image

Savjet: Za uklanjanje svih poboljšanja i filtara s autoportreta dodirnite

> očisti sve

efekte.

7. Za spremanje autoportreta dodirnite .