Microsoft Lumia 535 - Pretraživanje weba

background image

Pretraživanje weba
Kome je potrebno računalo kada se internet može pretraživati i na telefonu?

Savjet: Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksan iznos za prijenos

podataka, za uštedu na podatkovnim troškovima možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za

povezivanje s internetom.

1. Dodirnite Internet Explorer.

2. Dodirnite adresnu traku.

3. Upišite web-adresu.

Savjet: Da biste brzo napisali nastavak adrese kao što je .org, dodirnite i držite tipku

nastavka na tipkovnici i dodirnite nastavak koji želite.

4. Dodirnite

.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

96

background image

Savjet: Da biste pretraživali internet, upišite riječ za pretraživanje u adresnu traku i

dodirnite

.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite 2 prsta na zaslon i razdvojite ih ili spojite.

Savjet: Možete također dvaput dodirnuti zaslon.