Microsoft Lumia 535 - Dobivanje uputa do određenog mjesta

background image

Dobivanje uputa do određenog mjesta

Možete dobiti upute za pješačenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju

trenutačnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku.
1. Dodirnite Karte > .

2. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutačna lokacija, dodirnite Polazište i potražite

početnu točku.

3. Dodirnite Odredište i potražite odredište.
Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja. Da

biste vidjeli detaljne upute, dodirnite detalji rute.

Savjet: Za uklanjanje rute koja vam više ne treba, dodirnite

> očisti kartu.

Dobivanje uputa za hodanje

Nakon što stvorite rutu, dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

92

background image

Dobivanje glasovno navođenih uputa

Nakon što postavite odredište (upotrijebite trenutačnu lokaciju kao početnu točku), dodirnite

> započni navigaciju.

Dobivanje uputa za javni prijevoz

Nakon što stvorite rutu, dodirnite .
Informacije o javnom prijevozu dostupne su za odabrane gradove u svijetu.