Microsoft Lumia 535 - Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

background image

Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici
Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi

dostupni su na nekoliko jezika.
Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s

prijedlozima prikazuje riječ koju želite, odaberite je. Da biste vidjeli više pregleda, prevucite

prema lijevo.

Savjet: Ako je predložena riječ podebljana, telefon je automatski upotrebljava za

zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je da biste vidjeli izvornu

riječ i nekoliko drugih prijedloga.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

46

background image

Ispravljanje riječi

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za

ispravljanje.
Dodavanje nove riječi u rječnik

Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci

prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.

Isključivanje prijedloga riječi

Na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE >

tipkovnica.Dodirnite jezičnu tipkovnicu pa isključite potvrdni okvir Predlaganje teksta.