Microsoft Lumia 535 - Upotreba zaslonske tipkovnice

background image

Upotreba zaslonske tipkovnice
Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice lako je. Tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite

telefon u portretnom ili pejzažnom načinu. Poruke možete napisati dodirivanjem slova ili

prevlačenjem prstom između njih.
Dodirnite tekstni okvir.
1

Tipke znakova

2

Tipka Shift

3

Tipka za brojeve i simbole

4

Tipka za jezik

5

Tipka smiješka

6

Razmaknica

7

Tipka Enter

8

Povratna tipka

Izgled tipkovnice može se razlikovati za

različite aplikacije i jezike. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog

jezika. Na primjeru je prikazana engleska tipkovnica.

Savjet: Da biste na tipkovnicu dodali tipku zarez, na početnom zaslonu s vrha zaslona

prevucite prema dolje i dodirnite SVE POSTAVKE > tipkovnica > napredno > Prikaži

tipku sa zarezom kada je dostupna. Tipku zareza možete dodati ako su na telefonu

instalirane barem dvije tipkovnice.

Prevlačenje za unos teksta

Prevucite od prvog slova riječi pa iscrtajte put od slova do slova. Podignite prst nakon

posljednjeg slova. Da biste nastavili, nastavite s prevlačenjem bez dodirivanja razmaknice.

Telefon dodaje razmake.
Nisu podržani svi jezici.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

44

background image

Prebacivanje između velikih i malih slova

Dodirnite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput dodirnite tipku. Za vraćanje na

uobičajen način rada ponovno dodirnite tipku shift.
Upisivanje broja ili posebnog znaka

Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Da biste vidjeli više tipki za posebne znakove, dodirnite

tipku shift. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli više

simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

Savjet: Da biste umetnuli točku na kraju rečenice i da biste umetnuli novu rečenicu,

dvaput dodirnite razmaknicu.
Savjet: Da biste brzo upisali broj ili poseban znak, dok držite tipku brojeva i tipku sym,

pomaknite prst na znak, zatim ga podignite.

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

45

background image

Kopiranje ili lijepljenje teksta

Dodirnite riječ, povucite krugove ispred i iza riječi da biste označili dio koji želite kopirati i

dodirnite . Da biste zalijepili tekst, dodirnite .
Dodavanje naglaska za znak

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite znak s naglaskom.
Brisanje znaka

Dodirnite povratnu tipku.
Prebacivanje između jezika pisanja

Dodirnite i držite tipku jezika i odaberite željeni jezik. Tipka jezika prikazuje se samo kada je

instalirano više od jedne tipkovnice.
Pomicanje pokazivača

Za uređivanje riječi koju ste napisali dodirnite i držite tekst dok ne vidite pokazivač. Povucite

pokazivač na željeno mjesto.