Microsoft Lumia 535 - Prebacivanje telefona u način bez zvuka

background image

Prebacivanje telefona u način bez zvuka
Kada uključite način rada bez zvuka, isključuje se zvuk za sve melodije zvona i tonove dojava.

Upotrebljavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.
Pritisnite tipku za glasnoću kako biste vidjeli traku statusa na vrhu zaslona te dodirnite .

© 2015 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

37

background image

Za prebacivanje u način bez zvuka dodirnite .

Savjet: Ne želite držati telefon u načinu rada bez zvuka, ali se sada ne možete javiti? Za

utišavanje dolaznog poziva pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće. Ako ste uključili

stavku Okretanje za utišavanje, jednostavno možete samo okrenuti telefon licem prema

dolje. Da biste uključili Okretanje za utišavanje, na početnom zaslonu s vrha zaslona

prevucite prema dolje, dodirnite SVE POSTAVKE > audio, ako je potrebno prevucite

prema lijevo i prebacite Okretanje za utišavanje na Uključeno

.

Isključivanje načina bez zvuka

Dodirnite .
Isključivanje vibracije

Ako ne želite da telefon vibrira, dodirnite .